Sony WI-1000X złoty

699,00

Opis

WI-1000X Wygoda i osand#322;abianie haand#322;asów w sand#322;uchawkach WI-1000X przez caand#322;y dzieand#324;. Bezprzewodowe sand#322;uchawki do noszenia na szyi z cyfrowym osand#322;abianiem haand#322;asów i funkcjand#261; optymalizacji ciand#347;nienia atmosferycznego. Technologia cyfrowego osand#322;abiania zewnand#281;trznych haand#322;asów Bezprzewodowa transmisja dand#378;wiand#281;ku o wysokiej jakoand#347;ci przez and#322;and#261;cze BLUETOOTHandreg; i technologiand#281; LDAC Inteligentne sand#322;uchanie dziand#281;ki ustawieniom Adaptive Sound Control Cyfrowe osand#322;abianie zewnand#281;trznego haand#322;asu Zapomnij o niechcianych szumach dziand#281;ki najlepszej technologii osand#322;abiania zewnand#281;trznych haand#322;asów. System osand#322;abiania zewnand#281;trznego haand#322;asu przygotowany z myand#347;land#261; o lotach Ciesz siand#281; czystym dand#378;wiand#281;kiem na pokand#322;adzie samolotu dziand#281;ki funkcji osand#322;abiania haand#322;asów. Bez przewodów, bez haand#322;asu Ciesz siand#281; sand#322;uchaniem bezprzewodowym bez niepoand#380;and#261;danych dand#378;wiand#281;ków otoczenia dziand#281;ki technologii osand#322;abiania zewnand#281;trznego haand#322;asu. Inteligentne sand#322;uchanie dziand#281;ki ustawieniom Adaptive Sound Control, automatycznie dostosowujand#261;cym poziom dand#378;wiand#281;ków otoczenia do wykrytej aktywnoand#347;ci Funkcja inteligentnego sand#322;uchania kontrolowana za pomocand#261; ustawieand#324; Adaptive Sound Control automatycznie wykrywa Twojand#261; aktywnoand#347;and#263;, takand#261; jak podróand#380;owanie, chodzenie czy czekanie i odpowiednio dostosowuje ustawienia dand#378;wiand#281;ków otoczenia. Istnieje moand#380;liwoand#347;and#263; dostosowania sand#322;uchawek do preferencji dziand#281;ki aplikacji Sony I Headphones Connect. Dostosuj dand#378;wiand#281;k do swoich upodobaand#324; SENSE ENGINE umoand#380;liwia regulacjand#281; gand#322;oand#347;noand#347;ci muzyki jednym dotkniand#281;ciem. Aplikacja Sony | Headphones Connect dla systemu Android Pobierz aplikacjand#281; dla systemu Android, aby korzystaand#263; z funkcji inteligentnego sand#322;uchania za pomocand#261; ustawieand#324; Adaptive Sound Control, kontroluj ustawienia dand#378;wiand#281;ku otoczenia i dostosuj poziom gand#322;oand#347;noand#347;ci przy uand#380;yciu korektora. Aplikacja Sony I Headphones Connect dla systemu iOS Pobierz aplikacjand#281; dla systemu iOS, aby korzystaand#263; z funkcji inteligentnego sand#322;uchania za pomocand#261; ustawieand#324; Adaptive Sound Control, kontroluj ustawienia dand#378;wiand#281;ku otoczenia i dostosuj poziom gand#322;oand#347;noand#347;ci przy uand#380;yciu korektora. Przejmij kontroland#281; nad sand#322;uchanym dand#378;wiand#281;kiem Dziand#281;ki funkcji kontroli dand#378;wiand#281;ków otoczenia usand#322;yszysz to, co waand#380;ne. Za pomocand#261; korektora moand#380;esz dostosowaand#263; dand#378;wiand#281;k do swoich potrzeb. Wirtualny dand#378;wiand#281;k przestrzenny Zatraand#263; siand#281; w dand#378;wiand#281;kach, niezaleand#380;nie od tego, gdzie siand#281; znajdujesz. Ciesz siand#281; dand#378;wiand#281;kiem zoptymalizowanym pod kand#261;tem róand#380;nych warunków odsand#322;uchowych, w tym: na and#347;wieand#380;ym powietrzu, scenach, w klubach, halach i arenach. Korektor Aplikacja Sony | Headphones Connect pozwala z and#322;atwoand#347;ciand#261; dostosowaand#263; dand#378;wiand#281;k do oczekiwaand#324; uand#380;ytkownika dziand#281;ki ustawieniom wstand#281;pnym. Dostand#281;pna od paand#378;dziernika 2017 r. Kontrola pozycji dand#378;wiand#281;ku Wybierz, gdzie chcesz skierowaand#263; swój dand#378;wiand#281;k, podobnie jak w przypadku gand#322;oand#347;nika bezprzewodowego. Prawdziwie naturalny dand#378;wiand#281;k Sand#322;uchaj muzyki, która pozostaje wierna oryginalnemu nagraniu, dziand#281;ki dand#378;wiand#281;kowi w wysokiej rozdzielczoand#347;ci. Zoptymalizowany pod kand#261;tem dand#378;wiand#281;ku o wysokiej rozdzielczoand#347;ci wzmacniacz S-Master HX redukuje znieksztaand#322;cenia i pozwala cieszyand#263; siand#281; wszystkimi niuansami Twojej ulubionej muzyki. Dynamiczny przetwornik 9 mm zachowuje siand#322;and#281; przetwarzania, zapewniajand#261;c gand#322;and#281;bokie basy i czyste tony and#347;rednie bez spadku jakoand#347;ci dand#378;wiand#281;ku, co ma miejsce w przypadku innych przetworników. Szczelny przetwornik Balanced Armature dand#322;uand#380;ej zapewnia naturalnand#261; wysokand#261; czand#281;stotliwoand#347;and#263; dand#378;wiand#281;ku. Oba przetworniki wspóand#322;pracujand#261;, by umoand#380;liwiand#263; reprodukcjand#281; dand#378;wiand#281;ku w peand#322;nym paand#347;mie czand#281;stotliwoand#347;ci. Odzyskaj wszystkie skompresowane pliki DSEE HX optymalizuje odtwarzanie poddanych kompresji plików audio, nadajand#261;c im jakoand#347;and#263; zbliand#380;onand#261; do dand#378;wiand#281;ku o wysokiej rozdzielczoand#347;ci. Dziand#281;ki przywracaniu wysokich czand#281;stotliwoand#347;ci traconych w procesie kompresji zapewnia bogate, naturalne brzmienie cyfrowych plików audio. Najlepsza bezprzewodowa transmisja strumieniowa Technologia LDAC umoand#380;liwia przesyand#322;anie trzy razy wiand#281;kszej iloand#347;ci danych (przy maks. szybkoand#347;ci transmisji 990 kb/s) niand#380; bezprzewodowe poand#322;and#261;czenie dand#378;wiand#281;kowe BLUETOOTHandreg;, dziand#281;ki czemu moand#380;na siand#281; cieszyand#263; dand#378;wiand#281;kiem o jakoand#347;ci zbliand#380;onej do High Resolution Audio. Rozmawianie z wolnymi rand#281;kami i powiadomienia wibracjami Moand#380;liwoand#347;and#263; prowadzenia rozmów bez uand#380;ycia rand#261;k zapewnia swobodnand#261; komunikacjand#281;, a dziand#281;ki alarmom wibracyjnym nie ominie Ciand#281; and#380;adne powiadomienie. Pozostaw telefon na swoim miejscu i nie martw siand#281;, and#380;e ominie Ciand#281; coand#347; waand#380;nego: kliknij i zacznij mówiand#263;. Zarzand#261;dzanie kablami Smukand#322;y uchwyt na przewód z suwakiem pozwala zachowaand#263; and#322;ad. Pokrowiec Moand#380;esz umieand#347;ciand#263; sand#322;uchawki w bezpiecznym miejscu i nosiand#263; je ze soband#261; przez caand#322;y dzieand#324;. Przejand#347;ciówka samolotowa Aby sand#322;uchaand#263; muzyki podczas lotu, wystarczy podand#322;and#261;czyand#263; przewód do przejand#347;ciówki samolotowej. Oferuje dand#378;wiand#281;ki o wysokiej rozdzielczoand#347;ci Doand#322;and#261;czony do zestawu przewód pozwala cieszyand#263; siand#281; dand#378;wiand#281;kiem o wysokiej rozdzielczoand#347;ci i osand#322;abianiem haand#322;asów nawet przez 14 godzin. Bezprzewodowe 10-godz. dziaand#322;anie baterii Moand#380;esz nieprzerwanie sand#322;uchaand#263; muzyki nawet przez 10 godzin. Parametry techniczne: Wymiary i waga – Waga – Ok. 71 g (jednostka centralna ok. 61 g) Cechy ogólne – Typ dynamiczny – Zamkniand#281;te, hybrydowe – Pasmo przenoszenia (Hz) – 3Hz-40 000Hz -Pasmo przenoszenia (komunikacja Bluetoothandreg;) -20-20 000 Hz (próbkowanie 44,1 kHz) / 20-40 000 Hz (próbkowanie LDAC 96 kHz, 990 kb/s) – Czuand#322;oand#347;ci (dB/mW) – 101 dB/mW (przy poand#322;and#261;czeniu przewodem i wand#322;and#261;czonym urzand#261;dzeniu), 97 dB/mW (przy poand#322;and#261;czeniu przewodem i wyand#322;and#261;czonym urzand#261;dzeniu) – Regulacja gand#322;oand#347;noand#347;ci – TAK – Typ przewodu – Dedykowany przewód sand#322;uchawkowy – Dand#322;ugoand#347;and#263; przewodu – Przewód sand#322;uchawkowy (okoand#322;o 1,0 m) – Wtyk – Pozand#322;acany kand#261;towy wtyk mini stereo – Wejand#347;cia – Micro USB, mini jack stereo – Technologia Beat Response Control – z tyand#322;u szyi – NFC – TAK – DSEE HX – TAK – S-Master HX – TAK – Praca w trybie pasywnym – TAK Akumulator – Czas and#322;adowania akumulatora – Ok. 3,5 godz. Po 15 minutach and#322;adowania moand#380;na uand#380;ywaand#263; urzand#261;dzenia przez 70 minut. – Sposób and#322;adowania akumulatora – USB – Czas pracy akumulatora (ciand#261;gand#322;e odtwarzanie muzyki) – Maks. 10 godzin (przy wand#322;and#261;czonym osand#322;abianiu haand#322;asów), maks. 13 godzin (przy wyand#322;and#261;czonym osand#322;abianiu haand#322;asów) – Czas pracy akumulatora (oczekiwanie) – Maks. 17 godzin (przy wand#322;and#261;czonym osand#322;abianiu haand#322;asów), maks. 100 godzin (przy wyand#322;and#261;czonym osand#322;abianiu haand#322;asów) Specyfikacja Bluetoothandreg; – Wersja Bluetoothandreg; – Wersja 4.1 – Efektywny zasiand#281;g – Okoand#322;o 10 m w linii wzroku – Zakres czand#281;stotliwoand#347;ci – Pasmo 2,4 GHz – Profil – A2DP, AVRCP, HFP, HSP – Obsand#322;ugiwane formaty audio – SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC – Obsand#322;ugiwane systemy ochrony treand#347;ci – SCMS-T Redukcja haand#322;asów – Wyand#322;and#261;cznik systemu redukcji haand#322;asów – TAK – Automatyczna redukcja haand#322;asów oparta na sztucznej inteligencji (AI) – TAK – Osobisty optymalizator NC – NIE – Optymalizacja ciand#347;nienia atmosferycznego – TAK – Tryb dand#378;wiand#281;ku otoczenia – TAK – Szybkie przeand#322;and#261;czanie – NIE

Ceneo

Sprzęt RTV

Audio

Słuchawki

Douszne

Sony WI-1000X złoty

motorola z3
, xiaomi note 10 lite
, anteny dvb t ranking
, pluscard
, słuchawki jbl z mikrofonem
, eb8562 integra soft
, wieszak na telewizor 75 cali
, wyciskarki eldom
, doogee x90
, parownica do ubrań stojąca

gniazda zewnętrzne